logo JČMF – Česká matematická společnost
JČMF – Společnost učitelů matematiky
JČMF – pobočka Plzeň
Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň
pořádají


Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 20086.–8. listopad 2008

Srní na Šumavě
Hotel Srní a hotel Šumava
Hotel Srní Hotel Šumava

Téma konference

 • MATEMATIKA OKOLO NÁS

 • Plenární přednášky přislíbili:
 • Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D., UK PedF Praha: Může videozáznam pomoci ve výuce matematiky?
 • Mgr. František Morkes: Historie vzdělávacích reforem
 • Prof. RNDr. Otokar Grošek, Ph.D., FEI STU Bratislava: Bez matematiky sa nepohneme, ale aj matematici sa musia učiť? (prezentace ke stažení ZDE)
 • Kulatý stůl:
 • Současné matematické vzdělávání u nás
 • Současné matematické vzdělávání kolem nás
 • Témata pro jednání v sekcích:
 • Matematické vzdělávání na ZŠ
 • Matematické vzdělávání na SŠ a VŠ
 • Moderní technologie ve výuce (Interaktivní tabule, výukový software, . . . )
 • Práce s talenty
 • Program jednotlivých sekcí si můžete stáhnout ZDE.
  Celkový program konference si můžete stáhnout ZDE.

  Součástí konference bude i výstava učebnic a učebních pomůcek.

  Fotografie z průběhu konference si můžete prohlédnout ZDE.


  Informace pro účastníky

  Místo konání:
  Srní na Šumavě – hotel Srní a hotel Šumava

  Konferenční poplatek:
  Vložné ve výši 1000 Kč (pro členy JČMF 900 Kč) je určeno na organizaci a sborník. Každý účastník obdrží sborník v elektronické podobě na CD, v tištěné podobě jen na objednání za doplatek 150 Kč.

  Ubytování a stravování:
  Cena za 1 nocleh (včetně snídaně) činí 550 Kč.
  Dále je možné si objednat obědy á 130 Kč a večeře á 130 Kč.
  Stravování začíná ve čtvrtek 6. listopadu obědem a končí v sobotu 8. listopadu obědem.

  Ubytování je zajištěno ve 2 a 3 lůžkových pokojích se sprchou a WC. Pokud chcete být ubytováni na jednom pokoji s konkrétní osobou, uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky (jelikož hotel bude v daném termínu plně obsazen, nebude možné dodatečné požadavky na ubytování uspokojit).
  Rekreační středisko, v němž jsme ubytováni, nabízí kromě krásné šumavské přírody i bohaté společenské a sportovní vyžití. K dispozici je např. zdarma krytý bazén.

  Akreditace:
  Setkání má akreditaci MŠMT DVPP č. 7523/2008-25-134, a je tedy považováno za akci DVPP.

  Download:
 • 1. oznámení (Použijte oboustranný tisk s horní vazbou.)
 • 2. oznámení
 • Instrukce pro autory
 • Styl pro autory píšící v systému LaTeX


 • Registrace

  Závazná registrace byla ukončena

  Seznam přihlášených účastníků:  Pokyny k platbě

  Náklady na ubytování a stravování budou hrazeny bezhotovostně.

  Banka: Česká spořitelna, a. s., Plzeň
  Název účtu: JČMF Plzeň
  Číslo účtu: 0721866349/0800
  Variabilní symbol: kód účastníka 7xyz
  IČO: 64353737
  DIČ: CZ64353737

  Čtyřmístný kód účastníka Vám byl přidělen při registraci a je možné jej najít v seznamu přihlášených účastníků.

  Celkovou částku (vložné + úhrada ubytování a stravování) uhraďte převodem na účet do 30. 6. 2008. Doklad o zaplacení předložíte při prezenci, kde současně obdržíte od organizátorů daňový doklad.
  Pokud neprovedete závaznou registraci nebo nebude vložné uhrazeno vdaném termínu, bude Vaše místo poskytnuto dalším zájemcům.


  Informace pro autory

  Délka vystoupení v sekci bude cca 10 minut. Maximální rozsah příspěvku pro vystoupení v sekci je 4 strany formátu A4.

  Příspěvek zašlete v elektronické podobě (zdrojový text a PDF soubor). Obsahuje-li váš příspěvek obrázky, je nutné zaslat i jejich elektronickou podobu (eps, jpg, gif, ...) Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho publikováním. Sborník bude účastníkům k dispozici již při zahájení konference. Mezní termín pro odeslání příspěvku do sborníku je 20. 6. 2008. Příspěvek zasílejte na adresu sbornik@kma.zcu.cz. Příspěvky zaslané po termínu 20. 6. 2008 nebudou akceptovány.

  O zařazení příspěvku do sborníku rozhoduje programový výbor na základě posudku recenzentů. Pokud obdržíte příspěvek zpět k přepracování, je nutné jej upravený zaslat nejpozději do 31. 7. 2008.

  Seminární místnosti budou vybaveny zpětným projektorem a dataprojektorem (včetně počítače). Máte-li další speciální požadavky na technické vybavení (včetně SW), uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky.


  Programový výbor

 • Předseda: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • RNDr. Jiří Dittrich
 • Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
 • RNDr. Dag Hrubý
 • RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 • RNDr. Hana Lišková
 • Prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
 • Mgr. Miroslav Staněk
 • Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.
 • RNDr. Václav Sýkora, CSc.

 • Kontaktní adresa na programový výbor:
  Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  Ústav matematiky a statistiky PřF MU
  Janáčkovo nám. 2a
  602 00 Brno

  E-mail: fuchs@math.muni.cz
  Tel: 549 493 858
  Fax: 541 210 337  Organizační výbor

 • Předseda: Ing. Marek Brandner, Ph.D.
 • PaedDr. Marie Ausbergerová
 • Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.
 • RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 • Mgr. Radek Výrut

 • Kontaktní adresa na organizační výbor:
  RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
  KMA FAV ZČU
  Univerzitní 22
  306 14 Plzeň

  E-mail: lavicka@kma.zcu.cz
  Tel: 377 632 619 (M. Lávička)
  Tel: 371 420 330 (M. Ausbergerová)
  Fax: 377 632 602


  Důležitá data

  31. 5. 2008 Mezní termín pro závaznou registraci
  20. 6. 2008 Mezní termín pro odeslání příspěvku do sborníku (v konečném znění)
  30. 6. 2008 Mezní termín pro úhradu vložného, ubytování a stravování
  31. 7. 2008 Mezní termín pro případné zaslání upraveného příspěvku
  6. 11. 2008 Zahájení Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008

  Předběžný program

  Čtvrtek 6. 11.
  10.00 Zahájení prezence
  14.00 Zahájení 11. setkání
  14.30–17.30 Plenární přednášky
  19.30–21.00 Kulatý stůl na téma Současné matematické vzdělávání u nás
  večer Výbory JČMF, redakční rady

  Pátek 7. 11.
  9.00–11.30 Zasedání v sekcích
  13.30–16.30 Zasedání v sekcích
  16.30–18.00 Kulatý stůl na téma Současné matematické vzdělávání kolem nás
  večer Společenský večer

  Sobota 8. 11.
  9.00–10.00 Plenární přednáška
  10.30–11.30 Závěrečná diskuse
  11.30 Zakončení 11. setkání


  Doprava

  Automobilem
  z Prahy: Strakonice - Horažďovice - Sušice - Srní
  z Plzně: Klatovy - Sušice - Srní
  Autobusem
  z Prahy, Plzně: Linkový autobus Sušice - Srní - Modrava
  Vlakem - Spojení pouze do Sušice

  Pro účastníky, kteří v závazné přihlášce projevili zájem, bude vypraven speciální autobus:

  SPOJ SUŠICE - SRNÍ 6. 11. 2008
  Autobus odjíždí v 10:00 z nádraží ČD v Sušici (předpokládaný příjezd vlaku od Horažďovic 9:50) a bude stavět na autobusové zastávce linky Praha-Sušice na nábřeží Otavy v cca 10:10 (předpokládaný příjezd autobusu od Prahy 9:50). Všichni účastníci by tak bez problému měli stihnout oběd i zahájení konference ve 14:00. Autobus bude označen logem konference.

  SPOJ SRNÍ - SUŠICE 8. 11. 2008
  Autobus odjíždí od hotelu ve 12:30 a bude opět stavět na autobusové zastávce na nábřeží Otavy (odjezd autobusu směr Praha 13:20) a na nádraží ČD (odjezd vlaku směr Plzeň 13:38).

  Cena jednoho jízdného je 30 Kč,-, platba bude provedena při registraci.


  Vydavatelský servis

  Sazbu konferenčních materiálů zajišťuje
  Vydavatelský servis.