JCMF Logo
Setkani 2010
Srni na Sumave, 4.-6. listopadu 2010
Hotel Srni
Úvod
Plenární přednášky
Výbory
Program
Info pro účastníky
Info pro autory
Registrace
Seznam účastníků
Ubytování
Doprava

Informace pro autory

Délka vystoupení v sekci bude cca 10-15 minut (bude upřesněno v závislosti na počtu přihlášených příspěvků). Seminární místnosti budou vybaveny dataprojektorem a počítačem (nikoliv zpětným projektorem). Máte-li další speciální požadavky na technické vybavení (včetně SW), uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky. Maximální rozsah příspěvku pro vystoupení v sekci je 4 strany formátu A4.

Příspěvek zašlete v elektronické podobě (zdrojový text a PDF soubor). Obsahuje-li váš příspěvek obrázky, je nutné zaslat i jejich elektronickou podobu (eps, jpg, gif, ...), pro grafy zašlete i zdrojový excelovský soubor.

Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho publikováním a potvrzuje, že je držitelem autorských práv jak textových tak obrazových materiálů. V případě publikování fotografií osob je nutný jejich souhlas s publikováním.

Sborník bude účastníkům k dispozici již při zahájení konference. Mezní termín pro odeslání příspěvku do sborníku je 15. 6. 2018. Příspěvek zasílejte na adresu

Příspěvky zaslané po termínu 15. 6. 2018 nebudou akceptovány.

O zařazení příspěvku do sborníku rozhoduje programový výbor na základě posudku recenzentů. Pokud obdržíte příspěvek zpět k přepracování, je nutné jej upravený zaslat nejpozději do 10. 8. 2018.

Pokyny pro zpracování příspěvků

Jednotnou grafickou podobu všech příspěvků zajistí vydavatel. Při psaní je však nutné uvést všechny požadované náležitosti a dodržet jednotnou formu.

Příspěvek v LaTeXu

Pokud píšete v LaTeXu, stáhněte si soubor styl_latex.zip a použijte styl setkani.sty a příkazy uvedené v souboru vzor.tex.

Sazba je prováděna přímo na formát stránky A5 a rovněž velikost písma odpovídá výslednému provedení. Obecné pokyny (počet řádků abstraktu, formát referencí apod.) naleznete v instrukcích pro příspěvky psané ve Wordu. Rozsah je maximálně 6 stran formátu A5 pro vystoupení v sekci, 10 stran pro hlavní přednášku.

Příspěvek v Wordu

Pokud píšete v MS Word, stáhněte si vzorový soubor vzor_Word.doc. Při psaní příspěvku je nutné dodržet níže uvedené pokyny.
 1. Forma příspěvku: formát A4, elektronická podoba (včetně PDF verze). Rozsah maximálně 4 strany A4 pro vystoupení v sekci, 6 stran pro hlavní přednášku.

 2. Vzhled stránky (detaily první strany viz 3.):
  • Okraje: horní, dolní; levý, pravý: 2 cm
  • Písmo: Times New Roman, 12 bodů, řádkování jednoduché

 3. První strana příspěvku:
  1. Název příspěvku - 18 bodů, tučně, centrovaný, velká písmena jen na začátku a tam, kde to vyžadují pravidla
   volný řádek, 14 bodů
  2. Jména a příjmení autorů (bez titulů, vedle sebe) - 14 pt , tučně, centrovaný, velká písmena jen na začátku
   volný řádek, 18 bodů
  3. Abstrakt - maximálně 6 řádků (včetně centrovaného tučně napsaného označení Abstrakt), 12 bodů, zarovnání do bloku, neodsazovat
   volný řádek, 18 bodů
  Neuvádí se klíčová slova. Dále se neuvádí ani pracoviště a emailové adresy autora(ů) (tyto údaje budou k nalezení v seznamu účastníků).

 4. Vlastní text příspěvku:
  1. Kapitola - 16 bodů, tučně, číslování první úrovně (1, 2, 3 ...), zarovnání zleva
   volný řádek, 12 bodů - na konci kapitoly
  2. Podkapitola - 14 bodů, tučně, číslování druhé úrovně (1.1, 1.2, 2.1, ...), zarovnání zleva
   volný řádek, 12 bodů - na konci podkapitoly
  3. Text - 12 bodů, zarovnání do bloku, první odstavec v kapitolách a podkapitolách neodsazovat, další odstavce mají odsazený první řádek 1 cm
  4. Obrázky – každý obrázek je vycentrován a dole opatřen centrovaným číslovaným popiskem
  5. Tabulky – každá tabulka je vycentrována a nahoře opatřena centrovaným číslovaným popiskem
  6. Rovnice – jednoduché číslování (1), (2), (3)

 5. Forma odkazu na literaturu a další detaily – viz vzor
Important dates

Předběžná registrace
do 30. dubna 2018

Závazná registrace
do 15. června 2018

Odeslání příspěvku
do 15. června 2018

Úhrada vložného
do 30. června 2018

Zahájení konference
8. listopadu 2018Contact

lavicka(at)kma.zcu.cz

Miroslav Lávička
KMA FAV ZČU
Technická 8
301 00 Plzeň
Tel: 377 632 619