JCMF Logo
Setkani 2010
Srni na Sumave, 4.-6. listopadu 2010
Hotel Srni
Úvod
Plenární přednášky
Výbory
Program
Info pro účastníky
Info pro autory
Registrace
Seznam účastníků
Ubytování
Doprava

Předběžný program

Seminární místnosti budou vybaveny dataprojektorem a počítačem (nikoliv zpětným projektorem). Máte-li další speciální požadavky na technické vybavení (včetně SW), uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky.

Dopoledne Odpoledne Večer
Čtvrtek
8. 11.
Registrace Oběd Zahájení Plenární přednášky Kulatý stůl
Pátek
9. 11.
Zasedání
v sekcích
Oběd Zasedání v sekcích Plenární přednáška Společenský večer
Sobota
10. 11.
Kulatý stůl Oběd Zakončení

Témata kulatých stolů

  • Revize kurikula
  • RNDr. Eva Zelendová (Národní ústav pro vzdělávání), doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (PřF MU Brno)

    Účastníci kulatého stolu budou diskutovat o probíhající revizi kurikula pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Úvodní slovo pronese *Jaroslav Fidrmuc, */vedoucí oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání NÚV.

  • Vzdělávání v matematice z pohledu objektivních dat
  • Eva Řídká (CERMAT)

    Objektivní data získaná u přijímacích zkoušek a ve společné části maturit vypovídají jednak o tom, že ve školství se činí mnoho dobrého, ale i o tom, že ne každá i dobře míněná idea vede ke kýženému cíli. Rezervy vidíme zejména v neschopnosti užívat data ve prospěch optimalizace.

    Cílem kulatého stolu je seznámit účastníky s objektivními daty a vést diskusi o tom, jak data efektivně využít k tomu, aby školství směrovalo ke kýžené kvalitě. Dalším cílem je ukázat objektivní pohled na stav vzdělávání a varovat před revolučními tendencemi.

Important dates

Předběžná registrace
do 30. dubna 2018

Závazná registrace
do 15. června 2018

Odeslání příspěvku
do 15. června 2018

Úhrada vložného
do 30. června 2018

Zahájení konference
8. listopadu 2018Contact

lavicka(at)kma.zcu.cz

Miroslav Lávička
KMA FAV ZČU
Technická 8
301 00 Plzeň
Tel: 377 632 619