JCMF Logo
Setkani 2010
Srni na Sumave, 4.-6. listopadu 2010
Hotel Srni
Úvod
Plenární přednášky
Výbory
Program
Info pro účastníky
Info pro autory
Registrace
Seznam účastníků
Ubytování
Doprava

Závazně registrovaní účastníci

Kód Jméno Název příspěvku
7140 PaedDr Marie Ausbergerová
7001 doc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.
7121 Ing. Milan Borl
7025 RNDr. Pavel Boucník
7137 doc. Ing. Marek Brandner
7136 Ing. Miloš Brejcha
7144 Mgr. Petra Bušková
7063 Jana Cachová upřesním později
7060 Doc., RNDr. Emil Calda, CSc.
7151 Mgr. Renata Čermáková
7110 RNDr. Ludmila Ciglerová
7088 RNDr. Eva Davidová
7076 RNDr. Jiří Dittrich
7079 Mgr. Jaroslava Divoká Skupinová výuka - Techambition
7117 Mgr. Jana Dočekalová
7105 Mgr. Jana Doležalová
7081 Mgr. Petr Drahotský
7085 Mgr. Jana Drake
7118 Mgr. Jana Dundová
7053 Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. Předpoklady žáka k řešení úloh a různé způsoby jejich řešení
7012 Mgr. Petra Eliášová
7119 Tomáš Fabián
7003 Mgr. Petr Fajgar
7069 PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph.D. Matematickou cestou k technice - diferenciální kladkostroj
7097 doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. 20 let DIMACS - DIMATIA REU
7106 Alena Filipčuková
7027 Mgr. Jindřiška Filipova
7039 Mgr. Jan Frank Jedno užití rozkladu polynomu na SOS v přípravě řešitelů matematických olympiád
7078 Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. O jednom typu maturitních úloh
7092 RNDr. Hana Gorodecká
7018 Mgr. Tomáš Graja
7096 Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Jak žáci znázorňují úsečku a polopřímku?
7104 Radka Havlíčková Vliv kontextu slovních úloh na úspěšnost žáků při jejich řešení
7045 PhDr. Hana Havlínová, Ph.D. Digitální gramotnost v hodině matematiky na 1. stupni ZŠ?
7007 RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
7015 Jakub Holzbecher
7146 Dr. Ing. Eva Hrdličková
7094 RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. Jak žáci znázorňují úsečku a polopřímku?
7072 Mgr. Jana Hynštová
7114 doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. Dynamické modely
7132 David Janda Mathmanager - online systém pro tvorbu, sdílení a distribuci výukových materiálů se zaměřením na matematiku
7006 Mgr. Marie Javorová
7058 Mgr. Věra Jenisová
7009 doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
7101 Mgr. Dagmar Jordánová Bude upřesněno
7093 Mgr. Jan Kadlec
7134 Jana Kalová Zkušenosti s on-line výukou matematiky
7098 Jana Kaňková bude upřesněno
7148 PhDr. Michaela KASLOVÁ Retroanalýza aktivit u dětí ve věku 5 - 7 let
7128 RNDr. Jan Kašpar, Csc.
7149 Mgr. Květuše Klierová
7008 Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
7073 Ing. Jaroslav Kolář
7095 Mgr. Ilona Kopecká
7107 Mgr. Dalibor Kott
7026 Mgr. Kateřina Koubková
7056 Mgr. Renáta Koubková
7089 PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.
7083 RNDr. Lidmila Krchová
7050 PaedDr. Josef Kubeš
7049 PaedDr. Naděžda Kubešová
7037 Milena Kukrálová
7100 František Kuřina, CSc Matematika a vzdělávání
7032 Mgr. Hana Lacinová
7002 doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
7042 Mgr. Andrea Layerová
7041 RNDr. Hana Lišková
7055 Mgr. Hana Lukšová
7075 Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D. Matematickou cestou k technice - mostní stavby
7141 Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
7086 Mgr. Lukáš Másilko Upřesním.
7130 Ing. Kateřina Medková Dvojí počítání
7142 Pavel Miškovský
7138 prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
7010 RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. Jak žáci znázorňují úsečku a polopřímku?
7102 RNDr. Jiří Nečas Matematika jako způsob vidění světa
7103 RNDr. Eva Nečasová
7108 Luboš Nečeda
7127 Mgr. David Nocar, Ph.D. Mezipředmětové vztahy s matematikou v projektu PŘÍRODA
7115 Mgr. Eva Nováková, Ph.D.
7133 Mgr. Jitka Nováková
7074 Mgr. Eva Novotná
7043 PhDr. Gabriela Novotná Vnímání porozumění v matematice
7029 Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Vliv délky textu a přítomnosti nadbytečných informací na obtížnost slovní úlohy
7066 Jana Nushartová
7099 Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. Matematické vzdělávací videohry podle Keitha Devlina
7091 Jiří Pecl Podpora studentů se zrakovým postižením integrovaných na střední škole (spolu s L. Másilkem)
7030 PaedDr. Alena Pelantová
7113 doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. bude upřesněno
7019 Mgr. Romana Petrnoušková
7054 Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D. Předpoklady žáka k řešení úloh a různé způsoby jejich řešení
7014 Mgr. Štěpánka Přibylová
7080 doc. RNDr. Jana Příhonská, PhD. upřesním později
7111 Mgr. Martina Procházková
7150 Mgr. Pavel Řehák
7016 Mgr. Jiří Ringel
7084 doc.RNDr. Jarmila Robová, CSc. Jak žáci znázorňují úsečku a polopřímku?
7120 Mgr Antonín Rollinger
7109 Přemysl Rosa Bude upřesněno
7112 Lenka Rybová ještě upřesním
7020 RNDr. Libuše Samková, Ph.D. Matematickou cestou k technice - náměty pro učitele
7051 František Šíma
7028 RNDr. Helena Škodová
7013 doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. Znají psi matematiku?
7135 PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. Radost z poznávání v MŠ
7122 Mgr. Kateřina Šmejcová
7147 Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Cítí se žáci a žákyně ZŠ kompetentní v matematice?
7129 RNDr. Jaroslava Smíšková
7090 Mgr. Libuše Šobrová
7143 Mgr. Monika Šrámková
7070 Mgr. Miroslav Staněk uřesním později
7057 RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Vybrané kinematicky vytvořené rovinné křivky
7052 Mgr. Bedřich Svoboda
7059 Mgr. Alexandra Svobodová
7067 RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.
7145 Mgr. Štěpánka Thérová
7123 Ing. Lucie Tichá Skupinová výuka s aplikací Techambition
7046 Mgr. Miroslav Tichý
7031 Mgr. Jakub Tláskal
7139 PaedDr. Jana Třeštíková
7082 Mgr. Otto Urban
7077 Mgr. Jiří Vančura Logo ve 3D - spojení stereometrie a programování
7126 Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. Mezipředmětové vztahy s matematikou v projektu PŘÍRODA
7087 RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.
7068 Mgr. Marek Vejsada Matematickou cestou k technice - šroubovice
7061 Mgr. Peter Višňovský
7044 Mgr. Iva Vojkůvková Výuka základů matematiky v kombinované formě studia na FIM
7005 Naďa Vondrová Vliv délky textu a přítomnosti nadbytečných informací na obtížnost slovní úlohy
7116 Mgr. Radek Výrut
7034 Blanka Wagnerová
7062 Mgr. Vladimír Wasyliw
7024 RNDr. Jiří Widž
7124 Mgr. Tomáš Zadražil KoncepTesty ve výuce matematiky
7065 Mgr. Hana Zahrádková
7033 RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. O jednom typu maturitních úloh
7125 Ing. Jan Zeman Přednáška Hermanna Minkowského z dob jeho studií v Königsbergu jako raný důkaz geometrie čísel
7004 Mgr. Ladislav Zemánek
7131 Jaroslav Zhouf
7023 Paed.Dr. Soreya Zychová
Počet závazně registrovaných účastníků: 139

Předběžně registrovaní účastníci

Jméno Název příspěvku
Mgr. Lucie Langerová
Petra Sýkorová
Počet předběžně registrovaných účastníků: 2
Important dates

Předběžná registrace
do 30. dubna 2018

Závazná registrace
do 15. června 2018

Odeslání příspěvku
do 15. června 2018

Úhrada vložného
do 30. června 2018

Zahájení konference
8. listopadu 2018Contact

lavicka(at)kma.zcu.cz

Miroslav Lávička
KMA FAV ZČU
Technická 8
301 00 Plzeň
Tel: 377 632 619