JCMF Logo
Setkani 2010
Srni na Sumave, 4.-6. listopadu 2010
Hotel Srni
Úvod
Plenární přednášky
Výbory
Program
Info pro účastníky
Info pro autory
Registrace
Seznam účastníků
Ubytování
Doprava

Konferenční poplatek

Vložné ve výši 1200 Kč (pro členy JČMF 1000 Kč) je určeno na organizaci a sborník. Každý účastník obdrží sborník v elektronické podobě na CD, v tištěné podobě jen na objednání za doplatek 200 Kč. Veškeré platby budou hrazeny bezhotovostně (viz pokyny k platbě).

Pokyny k platbě

Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 2000864422/2010
Variabilní symbol: kód účastníka 7xyz
IČO: 64353737
DIČ: CZ64353737

Veškeré informace týkající se platby jsou účastníkům zasílány e-mailem bezprostředně po závazné registraci. Celkovou částku (vložné + úhrada ubytování a stravování) uhraďte převodem na účet do 30. 6. 2018. Doklad o zaplacení předložíte při prezenci, kde současně obdržíte od organizátorů daňový doklad. Pokud neprovedete závaznou registraci nebo nebude vložné uhrazeno v daném termínu, bude Vaše místo poskytnuto dalším zájemcům.

Important dates

Předběžná registrace
do 30. dubna 2018

Závazná registrace
do 15. června 2018

Odeslání příspěvku
do 15. června 2018

Úhrada vložného
do 30. června 2018

Zahájení konference
8. listopadu 2018Contact

lavicka(at)kma.zcu.cz

Miroslav Lávička
KMA FAV ZČU
Technická 8
301 00 Plzeň
Tel: 377 632 619