JCMF Logo
Setkani 2010
Srni na Sumave, 4.-6. listopadu 2010
Hotel Srni
Úvod
Plenární přednášky
Výbory
Program
Info pro účastníky
Info pro autory
Registrace
Seznam účastníků
Ubytování
Doprava

Programový výbor

  • Předsedkyně: Doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
  • PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.
  • PhDr. Jana Cachová, Ph.D.
  • PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.
  • Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
  • RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
  • RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.

Kontaktní adresa na programový výbor

Doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D
Katedra matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK v Praze
M.D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
E-mail: nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Tel: 221 900 249

Organizační výbor

Kontaktní adresa na organizační výbor

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
KMA FAV ZČU
Technická 8
301 00 Plzeň
E-mail: lavicka@kma.zcu.cz
Tel: 377 632 619
Important dates

Předběžná registrace
do 30. dubna 2018

Závazná registrace
do 15. června 2018

Odeslání příspěvku
do 15. června 2018

Úhrada vložného
do 30. června 2018

Zahájení konference
8. listopadu 2018Contact

lavicka(at)kma.zcu.cz

Miroslav Lávička
KMA FAV ZČU
Technická 8
301 00 Plzeň
Tel: 377 632 619