logo MŠMT
JČMF - matematická vědecká sekce
JČMF - matematická pedagogická sekce
JČMF - pobočka Plzeň
Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň
pořádají


IX. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol11. - 13. listopad 2004

Srní na Šumavě
Hotel Srní a Hotel Šumava
Hotel Srní Hotel Šumava

Téma konference

 • Budoucnost vyučování matematice v ČR a jeho evaluace
 • Témata plenárních přednášek:
 • Doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.: Pravděpodobnostní algoritmy
 • Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.: Úroveň vzdělanosti aneb stav výchovy studentů v Čechách
 • Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.: Hodnocení univerzit z pohledu EUA
 • Kulatý stůl:
 • Rámcové a školní vzdělávací programy (VÚP – Krčková, NÚOV – Kašparová + účast zástupců z MŠMT)
 • Obecné otázky výchovy a vzdělávání (Hrubý, Holenda, Mareš)
 • Témata pro jednání v sekcích:
 • Informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce (Pech, Lávička)
  program sekce ZDE
 • Výuka matematiky v cizím jazyce (Novotná)
  program sekce ZDE
 • Problematika přípravy učitelů matematiky (Kubínová, Hošpesová)
  program sekce ZDE
 • Učitel matematiky a tvorba školních vzdělávacích programů (Sýkora, Procházka)
  program sekce ZDE
 • Některé problémy vyučování matematice a jeho evaluace (Molnár)
  program sekce ZDE

 • Součástí konference bude i výstava učebnic a učebních pomůcek.


  Informace pro účastníky

  Místo konání:
  Srní na Šumavě - Hotel Srní a Hotel Šumava

  Konferenční poplatek:
  Vložné ve výši 900 Kč (pro členy JČMF 800 Kč) je určeno na organizaci a sborník.

  Ubytování a stravování:
  Cena za 1 nocleh (včetně snídaně) činí 550,-Kč.
  Dále je možné si objednat obědy á 120,-Kč a večeře á 110,-Kč.
  Stravování začíná ve čtvrtek 11. listopadu obědem a končí v sobotu 13. listopadu obědem.

  Ubytování je zajištěno ve 2 a 3 lůžkových pokojích se sprchou a WC. Pokud chcete být ubytováni na jednom pokoji s konkrétní osobou, uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky (jelikož hotel bude v daném termínu plně obsazen, nebude možné dodatečné požadavky na ubytování uspokojit).
  Rekreační středisko, v němž jsme ubytováni, nabízí kromě krásné šumavské přírody i bohaté společenské a sportovní vyžití. K dispozici je např. zdarma krytý bazén.

  Akreditace:
  Setkání má akreditaci MŠMT DVPP č. 22 443/2004-25-218 a je tedy považováno za akci dalšího vzdělávání učitelů.

  Download:
 • 1. oznámení (Použijte oboustranný tisk s horní vazbou.)
 • 2. oznámení (Použijte oboustranný tisk s boční vazbou.)
 • styly pro autory

 • Soubory ve formátu pdf si můžete prohlédnout
  v Acrobat Readeru, který je ke stažení zde:  Seznam aktuálně přihlášených účastníků:  Pokyny k platbě

  Náklady na ubytování a stravování budou hrazeny bezhotovostně.

  Banka: Česká spořitelna, a. s., Plzeň
  Název účtu: JČMF Plzeň
  Číslo účtu: 0721866349/0800
  Variabilní symbol: kód účastníka
  IČO: 64353737
  DIČ: CZ64353737

  Čtyřmístný kód účastníka Vám byl přidělen při registraci a je možné jej najít v seznamu přihlášených účastníků.

  Celkovou částku (vložné + úhrada ubytování a stravování) uhraďte převodem na účet do 30. 6. 2004 .
  Doklad o zaplacení předložíte při prezenci, kde současně obdržíte od organizátorů daňový doklad.
  Pokud neprovedete závaznou registraci nebo nebude vložné uhrazeno vdaném termínu, bude Vaše místo poskytnuto dalším zájemcům.


  Informace pro autory

  Délka vystoupení v sekci bude 10 minut. V případě přijetí Vašeho příspěvku do sekce, zašlete nejpozději do 20. 6. 2004 jeho úplný text v tištěné i elektronické formě na adresu organizačního výboru, obálku označte heslem 9. setkání - příspěvek.

  Termín je nutné dodržet, později zaslané příspěvky nelze akceptovat.
  Sborník bude účastníkům k dispozici již při zahájení setkání.
  O zařazení příspěvku do sborníku a na program konference rozhodne programový výbor.

  Maximální rozsah příspěvku pro vystoupení v sekci je 4 strany strojopisu, pro hlavní přednášku 8 stran.
  Příspěvek zašlete jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě (akceptovány budou příspěvky psané v TeXu, T602, MS-WORD). Obsahuje-li Váš příspěvek obrázky, zašlete i jejich elektronickou podobu.
  Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho publikováním ve sborníku z 9. setkání.

  Seminární místnosti budou vybaveny zpětným projektorem. Máte-li další speciální požadavky na technické vybavení, uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky.


  Programový výbor

 • Předseda: Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc., KMA FAV ZČU v Plzni, pobočka Plzeň
 • RNDr. Jiří Dittrich, Gymnázium Brno
 • RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium Jevíčko, matematická pedagogická sekce JČMF
 • Doc. RNDr. Jiří Jarník, CSc., UK PedF Praha, matematická vědecká sekce JČMF
 • Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK Praha, matematická vědecká sekce JČMF
 • RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., KMA FAV ZČU v Plzni, pobočka Plzeň
 • RNDr. Josef Molnár, CSc., PřF UP Olomouc, matematická pedagogická sekce JČMF
 • PaedDr. Stanislava Mrvíková, Gymnázium Plzeň
 • Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., UK PdF Praha, matematická pedagogická sekce JČMF
 • RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D., UK PedF Praha, matematická pedagogická sekce JČMF
 • RNDr. Václav Sýkora, CSc., UK PdF Praha, matematická pedagogická sekce JČMF
 • Kontaktní adresa na programový výbor:
  Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
  KMA FAV ZČU
  Univerzitní 22
  306 14 Plzeň

  E-mail: holenda@rek.zcu.cz
  Tel: 377 632 643
  Fax: 377 632 602  Organizační výbor

 • Předseda: Ing. Marek Brandner, Ph.D., KMA FAV ZČU Plzeň, pobočka JČMF Plzeň
 • PaedDr. Marie Ausbergerová, pobočka JČMF Plzeň
 • RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., KMA FAV ZČU Plzeň, pobočka JČMF Plzeň
 • RNDr. Marta Míková, KMA FAV ZČU Plzeň, pobočka JČMF Plzeň
 • Kontaktní adresa na organizační výbor:
  RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
  KMA FAV ZČU
  Univerzitní 22
  306 14 Plzeň

  E-mail: lavicka@kma.zcu.cz
  Tel: 377 632 619 (M. Lávička)
  Tel: 377 320 866 (M. Ausbergerová)
  Fax: 377 632 602


  Důležitá data

 • 15. 3. 2004   - Mezní termín pro předběžnou registraci
 • duben 2004  - Rozeslání 2. oznámení
 • 31. 5. 2004   - Mezní termín pro závaznou registraci
 • 20. 6. 2004   - Mezní termín pro odeslání příspěvku do sborníku (v konečném znění)
                        Příspěvky zasílejte na adresu organizačního výboru.
 • 30. 6. 2004   - Mezní termín pro úhradu vložného, ubytování a stravování
 • 11. 11. 2002 - Zahájení 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol.

 • Upřesněný předběžný program

  Čtvrtek 11. 11.
  12:00 – 14:00
  14:00
  14:30 – 16:00
  16:00 – 16:30
  16:30 – 17:30
  18:00 – 19:30
  19:30 – 21:30
  večer

  Oběd
  Zahájení
  Plenární přednáška
  Přestávka
  Plenární přednáška
  Večeře
  Kulatý stůl na téma „Rámcové a školní vzdělávací programy“
  Výbory JČMF, redakční rady

  Pátek 12. 11.
  7:00 – 8:30
  8:30 – 10:00
  10:00 – 10:30
  10:30 – 11:30
  12:00 – 13:30
  13:30 – 16:00
  16:30 – 18:00
  18:30 – 19:30
  od 20:30

  Snídaně
  Zasedání v sekcích (dopolední blok – 1. část)
  Přestávka
  Zasedání v sekcích (dopolední blok – 2. část)
  Oběd
  Zasedání v sekcích (odpolední blok)
  Kulatý stůl na téma „Obecné otázky výchovy a vzdělávání“ - sál
  Večeře
  Společenský večer


  Sobota 13. 11.
  7:00 – 9:00
  9:00 – 10:00
  10:00 – 10:30
  10:30 – 11:30
  12:00
  12:00 – 13:30

  Snídaně
  Plenární přednáška
  Přestávka
  Výstupy z jednání v sekcích, tvorba závěrů konference
  Zakončení
  Oběd (pro odjíždějící možnost již v 11:00)


  Doprava

  Automobilem
  z Prahy: Strakonice - Horažďovice - Sušice - Srní
  z Plzně: Klatovy - Sušice - Srní
  Autobusem
  z Prahy, Plzně: Linkový autobus Sušice - Srní - Modrava
  Vlakem - Spojení pouze do Sušice

  Pro účastníky, kteří v závazné přihlášce projevili zájem, bude vypraven speciálni autobus:

  SPOJ SUŠICE - SRNÍ 11. 11. 2004
  Autobus odjíždí v 10:00 z nádraží ČD v Sušici (předpokládaný príjezd vlaku od Horažďovic 9:29)
  a bude stavět na autobusové zastávce linky Praha-Sušice na nábřeží Otavy v cca 10:10
  (předpokládaný príjezd autobusu od Prahy 9:50).
  Všichni účastníci by tak bez problému měli stihnout oběd i zahájení konference.

  SPOJ SRNÍ - SUŠICE 13. 11. 2004
  Autobus odjíždí od hotelu ve 12:00 a bude opět stavět na autobusové zastávce na nábřeží Otavy nábřeží
  (odjezd autobusu směr Praha 13:20) a na nádraží ČD (odjezd vlaku 13:58).

  Autobus bude označen logem konference. Cena jednoho jizdného je 25 Kč,-, platba bude provedena pri registraci.


  Hlavní partner 9. setkání

  IMPROMAT

  oficiální distributor výrobků RICOH v ČR
  Impromat CZ spol. s.r.o.
  Kreuzmannova 18A
  318 00 Plzeň
  tel: 377 226 116 p. Šenfeld
  e-mail: radek.senfeld@impromat.cz  Vydavatelský servis

  Sazbu konferenčních materiálů zajišťuje
  Vydavatelský servis.