logo Společnost učitelů matematiky, sekce JČMF
Česká matematická společnost, sekce JČMF
JČMF, pobočka Plzeň
Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň

pořádají


10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol2.–4. listopad 2006

Srní na Šumavě
Hotel Srní a hotel Šumava
Hotel Srní Hotel Šumava

Téma konference

 • MATEMATIKA - součást kultury
 • Témata plenárních přednášek:
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D., Gymnázium tř. kpt. Jaroše, Brno: Školní vzdělávací program - příležitost nebo hrozba?
 • RNDr. Luděk Niedermayer, viceguvernér České národní banky: Finance a matematika
 • RNDr. Ivan Saxl, DrSc., MÚ AV ČR: Pravděpodobnost a statistika v našich životech
 • Prof. RNDr. František Kuřina, CSc., KMA PdF UHK RNDr. & Dag Hrubý, Gymnázium Jevíčko: Matematika a škola - dvě součásti kultury
 • Kulatý stůl:
 • Aktuální problémy našeho školství
 • Témata pro jednání v sekcích:
 • Projekty vzdělávání učitelů
  program sekce ke stažení ZDE
 • Tvorba školních vzdělávacích programů
  program sekce ke stažení ZDE
 • Některé problémy vyučování matematice a jeho evaluace na ZŠ
  program sekce ke stažení ZDE
 • Některé problémy vyučování matematice a jeho evaluace na SŠ a VŠ
  program sekce ke stažení ZDE
 • Moderní technologie ve výuce matematiky
  program sekce ke stažení ZDE
 • Upřesněný celkový program konference ke stažení ZDE

  Součástí konference bude i výstava učebnic a učebních pomůcek.


  Informace pro účastníky

  Místo konání:
  Srní na Šumavě - hotel Srní a hotel Šumava

  Konferenční poplatek:
  Vložné ve výši 900 Kč (pro členy JČMF 800 Kč) je určeno na organizaci a sborník. Každý účastník obdrží sborník v elektronické podobě na CD, v tištěné podobě jen na objednání za doplatek 150 Kč.

  Ubytování a stravování:
  Cena za 1 nocleh (včetně snídaně) činí 500,-Kč.
  Dále je možné si objednat obědy á 130,-Kč a večeře á 130,-Kč.
  Stravování začíná ve čtvrtek 2. listopadu obědem a končí v sobotu 4. listopadu obědem.

  Ubytování je zajištěno ve 2 a 3 lůžkových pokojích se sprchou a WC. Pokud chcete být ubytováni na jednom pokoji s konkrétní osobou, uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky (jelikož hotel bude v daném termínu plně obsazen, nebude možné dodatečné požadavky na ubytování uspokojit).
  Rekreační středisko, v němž jsme ubytováni, nabízí kromě krásné šumavské přírody i bohaté společenské a sportovní vyžití. K dispozici je např. zdarma krytý bazén.

  Akreditace:
  Setkání má akreditaci MŠMT DVPP č. 22 443/2004-25-218 a je tedy považováno za akci dalšího vzdělávání učitelů.

  Download:
 • 1. oznámení
 • 2. oznámení
 • Instrukce pro autory
 • Styl pro autory píšící v systému LaTeX

 • Soubory ve formátu pdf si můžete prohlédnout
  v Acrobat Readeru, který je ke stažení zde:  Registrace

  Závazná registrace je ukončena.

  Seznam přihlášených účastníků:


  Zavazně registrovaní účastníci souhlasí se zveřejnením kontaktních údajů ve sborníku konference.


  Pokyny k platbě

  Náklady na ubytování a stravování budou hrazeny bezhotovostně.

  Banka: Česká spořitelna, a. s., Plzeň
  Název účtu: JČMF Plzeň
  Číslo účtu: 0721866349/0800
  Variabilní symbol: kód účastníka
  IČO: 64353737
  DIČ: CZ64353737

  Čtyřmístný kód účastníka Vám byl přidělen při registraci a je možné jej najít v seznamu přihlášených účastníků.

  Celkovou částku (vložné + úhrada ubytování a stravování) uhraďte převodem na účet do 30. 6. 2006.Doklad o zaplacení předložíte při prezenci, kde současně obdržíte od organizátorů daňový doklad.
  Pokud neprovedete závaznou registraci nebo nebude vložné uhrazeno vdaném termínu, bude Vaše místo poskytnuto dalším zájemcům.


  Informace pro autory

  Délka vystoupení v sekci bude 10 minut. Maximální rozsah příspěvku pro vystoupení v sekci je 4 strany formátu A4. Jednotnou grafickou podobu všech příspěvků zajistí vydavatel, při psaní je však nutné uvést všechny požadované náležitosti a dodržet jednotnou formu (podrobné pokyny pro formální zpracování textu naleznete v sekci Download, kde je možno si stáhnout jednak "Instrukce" a dále styl  "10-set.sty" pro ty, kteří píší v systému TeX). Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho publikováním. Sborník bude účastníkům k dispozici jiľ při zahájení konference.

  Nejpozději do 20. 6. 2006 zašlete úplný text Vašeho příspěvku v elektronické i tištěné podobě na adresu organizačního výboru, obálku označte heslem „10. setkání – příspěvek“ (místo tištěné podoby je možné poslat vygenerovaný příspěvek ve formátu PDF). Obsahuje-li Váš příspěvek obrázky, je nutné zaslat i jejich elektronickou podobu. Pokud píšete v TeXu, zašlete rovněž i speciální balíčky, které nejsou součástí standardní instalace. Elektronickou podobu příspěvků lze dodat na disketě nebo CD-ROMU v obálce s tištěnou verzí, anebo emailem (v zazipované formě) na adresu

  sbornik@kma.zcu.cz

  Příspěvky zaslané po termínu 20. 6. 2006 nebudou akceptovány.

  O zařazení příspěvku do sborníku rozhoduje programový výbor. Pokud obdržíte příspěvek zpět k přepracování, je nutné jej upravený zaslat na adresu organizačního výboru nejpozději do 31. 7. 2006. Upravené příspěvky zaslané po termínu 31. 7. 2006 nebudou akceptovány.

  Seminární místnosti budou standardně vybaveny zpětným projektorem a dataprojektorem (včetně počítače). Máte-li další speciální požadavky na technické vybavení (včetně SW), uveďte své přání předem v závazné přihlášce do Poznámky.


  Programový výbor

 • Předseda: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • RNDr. Jiří Dittrich
 • Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
 • RNDr. Dag Hrubý
 • Prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
 • RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 • RNDr. František Procházka
 • Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.
 • RNDr. Václav Sýkora, CSc.

 • Kontaktní adresa na programový výbor:
  Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  Katedra matematiky PřF MU
  Janáčkovo nám. 2a
  602 00 Brno

  E-mail: fuchs@math.muni.cz
  Tel: 549 493 858
  Fax: 541 210 337  Organizační výbor

 • Předseda: Ing. Marek Brandner, Ph.D.
 • PaedDr. Marie Ausbergerová
 • Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.
 • Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
 • RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 • RNDr. Marta Míková
 • Ing. Jan Nejedlý
 • Mgr. Blanka Šedivá

 • Kontaktní adresa na organizační výbor:
  RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
  KMA FAV ZČU
  Univerzitní 22
  306 14 Plzeň

  E-mail: lavicka@kma.zcu.cz (obecné informace)
  E-mail: sbornik@kma.zcu.cz(zasílání příspěvků)
  Tel: 377 632 619 (M. Lávička)
  Tel: 377 320 866 (M. Ausbergerová)
  Fax: 377 632 602


  Důležitá data

  31. 5. 2006Mezní termín pro závaznou registraci
  20. 6. 2006Mezní termín pro odeslání příspěvku do sborníku (v konečném znění).
  30. 6. 2006Mezní termín pro úhradu vložného, ubytování a stravování
  31. 7. 2006Mezní termín pro případné zaslání upraveného příspěvku do sborníku.
  2. 11. 2006Zahájení 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol


  Doprava

  Automobilem
  z Prahy: Strakonice - Horažďovice - Sušice - Srní
  z Plzně: Klatovy - Sušice - Srní
  Autobusem
  z Prahy, Plzně: Linkový autobus Sušice - Srní - Modrava (jízdní řád linkového autobusu ze Sušice ZDE)
  Vlakem - Spojení pouze do Sušice

  Pro účastníky, kteří v závazné přihlášce projevili zájem, bude vypraven speciální autobus:

  SPOJ SUŠICE - SRNÍ 2. 11. 2006
  Autobus odjíždí v 10:00 z nádraží ČD v Sušici (předpokládaný příjezd vlaku od Horažďovic 9:50) a bude stavět na autobusové zastávce linky Praha-Sušice na nábřeží Otavy v cca 10:10 (předpokládaný příjezd autobusu od Prahy 9:50). Všichni účastníci by tak bez problému měli stihnout oběd i zahájení konference ve 14:30.

  SPOJ SRNÍ - SUŠICE 4. 11. 2006
  Autobus odjíždí od hotelu ve 12:30 a bude opět stavět na autobusové zastávce na nábřeží Otavy (odjezd autobusu směr Praha 13:20) a na nádraží ČD (odjezd vlaku směr Plzeň 13:38). Autobus bude označen logem konference.

  Cena jednoho jízdného je 25 Kč,-, platba bude provedena při registraci.
  Vydavatelský servis

  Sazbu konferenčních materiálů zajišťuje
  Vydavatelský servis.