JCMF Logo
JCMF
Pobocka Plzen
Úvod
Aktuality
Konference
Ostatni akce
Info pro autory

O pobočce

VÝBOR PLZEŇSKÉ POBOČKY JČMF PRO OBDOBÍ 2018-2022

Předseda: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
 • zastupování pobočky a jednání jejím jménem
 • řízení činnosti pobočky a jejího výboru
 • spolupráce s celostátním Výborem JČMF a ostatními pobočkami
 • v naléhavých případech řešení neodkladných záležitostí spadajících do kompetence výboru pobočky
Místopředseda: doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 • zastupování předsedy z pověření předsedy pobočky nebo výboru pobočky
 • propagační činnost v rámci pobočky
 • spolupráce pobočky s vnějšími institucemi
 • o provádění dalších činnosti, jimiž je pověřen předsedou či výborem pobočky
Tajemník: PhDr. Martin Tomáš, Ph.D.
 • organizace činnosti výboru pobočky
 • vyřizování korespondence pobočky
 • pořizování zápisů ze schůzí výboru pobočky a ze zasedání pobočky
 • vedení agendy související se členstvím v pobočce a udržování aktuální databáze členů
 • o zabezpečení archivace dokumentů pobočky JČMF, správa www stránek
 • příprava návrhu zprávy o činnosti pobočky za uplynulý rok a plánu činnosti pobočky na rok následující
Hospodář: RNDr. Milan Kubásek
 • hospodaření s finančními prostředky pobočky a vedení odpovídající dokumentace
 • finanční spolupráce s jednotlivými úseky činnosti
 • příprava zprávy o hospodaření pobočky
 • kontrola vyúčtování akcí pobočky
 • vyplácení odměn na dohody o vykonané práci a proplácení faktur
Členové:
 • doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
 • PaedDr. Josef Kubeš
 • PaedDr. Naděžda Kubešová
 • doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.
 • RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

REVIZNÍ KOMISE PLZEŇSKÉ POBOČKY JČMF PRO OBDOBÍ 2018-2022

Členové:
 • RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
 • RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
Kontakt

jcmf(at)kma.zcu.cz

ZČU v Plzni
P. O. BOX 314
301 00 Plzeň
Česká republika
Fax: 377 632 602