JCMF Logo
JCMF
Pobocka Plzen
Úvod
Aktuality
Konference
Ostatni akce
Info pro autory

Volby 2014

Dne 27. března 2014 se od 15:30 uskuteční v borském areálu Západočeské univerzity v Plzni, v budově Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní, Univerzitní 22, v místnosti UV 115 (přízemí, naproti vrátnici) výroční schůze plzeňské pobočky JČMF. Na této schůzi proběhnou volby do výboru a revizní komise pobočky a současně volby delegátů na celostátní sjezd JČMF.

Informace o volbách a doplňující materiály:

Těšíme se na Vaši účast a vzhledem k tomu, že jde o schůzi volební, věříme, že se dostaví co nejvíce členů pobočky.

Kontakt

jcmf(at)kma.zcu.cz

ZČU v Plzni
P. O. BOX 314
301 00 Plzeň
Česká republika
Fax: 377 632 602