JCMF Logo
JCMF
Pobocka Plzen
Úvod
Aktuality
Konference
Ostatni akce
Info pro autory

JČMF sdružuje matematiky, fyziky, učitele, studenty a příznivce matematiky a fyziky a příbuzných oborů. Podílí se na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky. JČMF je zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, Evropské fyzikální společností a garantem členství ČR v Mezinárodní matematické unii.

Územními organizačními složkami JČMF jsou podle Stanov pobočky, které zřizuje a ruší celostátní Výbor JČMF. Činnost plzeňské pobočky JČMF je tradičně zajišťována především pracovníky kateder matematiky a fyziky z Fakulty aplikovaných věd a Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a řadou obětavých učitelů ze základních a středních škol Plzeňského kraje. Činnost pobočky JČMF v Plzni je zaměřena především na tyto oblasti:

  • práce s mládeží
  • spolupráce při organizaci matematické a fyzikální olympiády
  • vzdělávací a propagační činnost v oblasti matematiky a fyziky
  • spolupráce při organizaci konferencí a vědeckých a popularizačních seminářůVolby 2014. Více informací v sekci Aktuality.

Kontakt

jcmf(at)kma.zcu.cz

ZČU v Plzni
P. O. BOX 314
301 00 Plzeň
Česká republika
Fax: 377 632 602